Các chuyên gia ngồi điều hoà đề xuất sinh viên chỉ được làm thêm 20h/week tối đa

tao thuê nhân viên là sv làm part time là 25k 1h, tính ra 1 ngày chỉ đc 100k và phụ cấp doanh số từ 1 đến 3% thì max 1 tuần chỉ kiếm đc 900 đến 1tr1. H cái đề xuất lol này đưa ra là SV hết đường sống, nếu thành luật.
 
Top