Có Hình Chí sĩ Phan Châu Trinh dự phóng nước ta diệt vong




Phan Châu Trinh sinh ngày 9 tháng 9 năm 1872,[1] người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ (nay thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh), tỉnh Quảng Nam, hiệu là Tây Hồ, Hy Mã, tự là Tử Cán.
Cha ông là Phan Văn Bình, làm chức Quản cơ sơn phòng, sau tham gia phong trào Cần Vương trong tỉnh, làm Chuyển vận sứ đồn A Bá (Tiên Phước) phụ trách việc quân lương. Mẹ ông là Lê Thị Trung, con gái nhà vọng tộc, thông thạo chữ Hán, ở làng Phú Lâm, huyện Tiên Phước.
Mẹ ông mất sớm vào năm ông lên 6 tuổi. Quê nhà bị quân Pháp đốt cháy trong cuộc trấn áp phong trào Cần vương, nên ông phải theo cha, được cha dạy chữ và dạy võ. Sau khi cha mất,[2] ông trở về quê sống với anh là Phan Văn Cừ và tiếp tục đi học. Ông học giỏi, năm 27 tuổi, được tuyển vào trường tỉnh và học chung với Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Hiến, Phan Quang và Phạm Liệu.
 
7As7pn.jpeg
 



Phan Châu Trinh sinh ngày 9 tháng 9 năm 1872,[1] người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ (nay thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh), tỉnh Quảng Nam, hiệu là Tây Hồ, Hy Mã, tự là Tử Cán.
Cha ông là Phan Văn Bình, làm chức Quản cơ sơn phòng, sau tham gia phong trào Cần Vương trong tỉnh, làm Chuyển vận sứ đồn A Bá (Tiên Phước) phụ trách việc quân lương. Mẹ ông là Lê Thị Trung, con gái nhà vọng tộc, thông thạo chữ Hán, ở làng Phú Lâm, huyện Tiên Phước.
Mẹ ông mất sớm vào năm ông lên 6 tuổi. Quê nhà bị quân Pháp đốt cháy trong cuộc trấn áp phong trào Cần vương, nên ông phải theo cha, được cha dạy chữ và dạy võ. Sau khi cha mất,[2] ông trở về quê sống với anh là Phan Văn Cừ và tiếp tục đi học. Ông học giỏi, năm 27 tuổi, được tuyển vào trường tỉnh và học chung với Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Hiến, Phan Quang và Phạm Liệu.
Vẫn đúng đến tận bây giờ,
 
Tư tưởng của cụ là tiến bộ nhất so với những ng cùng thời
Tuy nhiên việc truyền bá tư tưởng có lẽ đã ko làm tốt
Ng dân thời đó ko hiểu hết đc ý cụ
Quá đáng tiếc
Dân mù chữ thì làm sao mà dạy được. Mấy chục năm sau vẫn vậy, ô Hồ phải build hình ảnh nông dân giản dị mới ăn thua.
 
Tư tưởng của cụ là tiến bộ nhất so với những ng cùng thời
Tuy nhiên việc truyền bá tư tưởng có lẽ đã ko làm tốt
Ng dân thời đó ko hiểu hết đc ý cụ
Quá đáng tiếc
khôn so với thời đấy thôi,thời nay là phải diệt chủng mới là tiến bộ,bọn ngu si óc chó sinh sản quá nhiều dẫn tới quá nhiều hệ lụy từ +s tới thổ tả
 
Dân số h tầm 100 triệu dân
Nhìn lại bây giờ thấy cái chí của người xưa mới là chân chính.
Phan Bội Châu thì phát động Đông Du
Phan Châu Trinh: Khai dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh.

Phải có ăn có học, có hiểu biết thì mới làm được chuyện này chuyện kia. Ít ra còn biết lý lẽ phải quấy với đồng bào mình
Nói trường hợp rõ ràng hơn, Nguyễn Trường Tộ canh tân đất nước chẳng hạn. Thành phần Elite chu du trời Tây, suốt 8 năm ròng trình lên Triều đình hàng chục bản điều trần, luận văn, tờ bẩm, trình nhiều kiến nghị có tầm chiến lược,... có thể tóm tắt như:
  • Kinh tế: Quan tâm công, nông, thương nghiệp. Mở mang nghề nghiệp, mở mang buôn bán trong nước và giao thương với nước ngoài, tránh bế quan tỏa cảng; sửa đổi thuế khóa, đánh mạnh vào xa xỉ phẩm, làm sao cho “nước giàu dân cũng giàu”...
  • Giáo dục: Đề xuất cải cách phong tục, chủ trương coi trọng dân, sửa đổi chế độ thi cử mở mang việc học hành, thay đổi nội dung giáo dục. Ông khuyên Triều đình tìm mọi cách nâng cao văn hóa đất nước theo hướng coi trọng khoa học, kỹ thuật, nhằm sớm nâng cao đời sống của nhân dân. Ngoài ra còn nên sáp nhập các tỉnh để giảm bớt số quan lại, có điều kiện tăng lương cho quan lại nhằm giảm tệ tham nhũng, khuyến khích tính liêm khiết,...
  • Ngoại giao: Phân tích cho Triều đình Huế thấy rõ cục diện chính trị trên toàn thế giới lúc bấy giờ, những mâu thuẫn về quyền lợi giữa Pháp với Anh và Tây Ban Nha, khuyên nên có quan hệ ngoại giao trực tiếp với Chính phủ Pháp tìm cách ngăn chặn âm mưu xâm lược của bộ phận cai trị của Pháp bên này, khéo léo chọn thời cơ lấy lại 6 tỉnh Nam Kỳ, xác lập “tư thế làm chủ đón khách”...
  • Quân sự: Tư tưởng “chủ hòa” nhưng không “chủ hàng”. Khuyên cải tu võ bị, trọng cả võ lẫn văn, biên soạn binh pháp, đào tạo sĩ quan, mua sắm tàu thuyền, vũ khí, xây dựng phòng tuyến cả ở thành thị lẫn nông thôn, đề phòng quân Pháp xâm lược lan ra cả nước...
Thế mà bị từ chối sạch hết, có được chấp nhận thì cũng không thực hiện được. Vì Triều đình nắm quyền bới mấy thằng vừa dốt nát vừa sĩ diện tin rằng "Đèn dầu treo ngược" làm đéo gì có tồn tại.

Quốc tính mấy thằng ngồi trên Ngai vàng xứ này cmnr, chia bè kéo phái. Chí lớn muốn cải cách nhưng không phù hợp với nhóm lợi ích (hoặc là nhóm đó biết là đúng nhưng vẫn từ chối vì sợ thừa nhận trứng khôn hơn vịt) thì cũng bị cho là điên khùng dở người (À thời nay chắc đổi thành "phổng đạn khát nước")
 
Tư tưởng của cụ là tiến bộ nhất so với những ng cùng thời
Tuy nhiên việc truyền bá tư tưởng có lẽ đã ko làm tốt
Ng dân thời đó ko hiểu hết đc ý cụ
Quá đáng tiếc
Cùng thời có Phan Bội Châu mà chính ông tổ ngành bán đứng, theo t thấy cụ Châu vẫn hơn.
 
Kể cả lật +s thì đám dân ngu óc chó lại chọn bọn thổ tả ngu si lên nắm quyền thôi,cũng éo khá hơn là mấy,vote diệt chủng
Thế thì phải làm chính biến cướp chính cuyền, cần phải thiết lập độc tài bàn tay sắt để trị bọn dân ngu lười làm, khôn vặt, xảo trá thì may ra đất nước mới khá được
 
Thế thì phải làm chính biến cướp chính cuyền, cần phải thiết lập độc tài bàn tay sắt để trị bọn dân ngu lười làm, khôn vặt, xảo trá thì may ra đất nước mới khá được
Làm đc
Anlexander đại đế nói rồi
1 đàn cừu đc lãnh đạo bởi 1 con sư tử có thể làm lên điều bớt ngờ
 
“Nhìn chung lại, nước ta bị diệt vong, do rất nhiều điều tệ, tội nhiều không thể kể hết, nhưng trong đó có bốn cái tội lớn:
-Một là ngoại giao hẹp hòi.
-Hai là nội trị hủ bại
.
-Ba là dân trí bế tắc.
-Bốn là vua tôi trên dưới tự tư tự lợi.”


Nói như cụ thì nước ta vẫn mạnh lắm.
- Ngoại giao ta có cây tre, chiều nào có lợi thì theo, ăn no lợi ích đã.
- Nội trị thì cái này cụ yên tâm, đốt lò phừng phừng, đến tận A2 A3 còn bị đốt, mấy thằng xã huyện sợ quá, đến cái công văn không dám ký, sợ sai sợ đi tù, kệ mẹ chậm nhưng an toàn.
- Dân trí: dạo này phong Phú, cụ cứ yên tâm, vú lol là đầu câu chuyện, đĩ điếm sâu bít ngập tràn.
- Vua tôi trên dưới tư lợi: cái này è hèm…
 
“Nhìn chung lại, nước ta bị diệt vong, do rất nhiều điều tệ, tội nhiều không thể kể hết, nhưng trong đó có bốn cái tội lớn:
-Một là ngoại giao hẹp hòi.
-Hai là nội trị hủ bại
.
-Ba là dân trí bế tắc.
-Bốn là vua tôi trên dưới tự tư tự lợi.”


Nói như cụ thì nước ta vẫn mạnh lắm.
- Ngoại giao ta có cây tre, chiều nào có lợi thì theo, ăn no lợi ích đã.
- Nội trị thì cái này cụ yên tâm, đốt lò phừng phừng, đến tận A2 A3 còn bị đốt, mấy thằng xã huyện sợ quá, đến cái công văn không dám ký, sợ sai sợ đi tù, kệ mẹ chậm nhưng an toàn.
- Dân trí: dạo này phong Phú, cụ cứ yên tâm, vú lol là đầu câu chuyện, đĩ điếm sâu bít ngập tràn.
- Vua tôi trên dưới tư lợi: cái này è hèm…
Cô thì ngc lại với ý con
Cả dơn tộc ra sẽ lên cõi niết bàn
Trở thành 1 phần của cườn cước mạnh thứ 2 TG
 
Top