Có Video Chị Võ Thị Sáu hiển linh khiến bà con hoảng loạn

Thề, tao cực ghét thể loại mê tín dị đoan này, đéo hiểu sao nữa, con vợ đầu của tao bỏ nhau cũng chỉ vì suốt ngày nó đi xem bói, rồi kiêng cữ đủ thứ vô lý, cả nhà bên vợ chỉ tối ngày cúng kiếng, dâng sao giải hạn, mệt hết cả người.
 
Thề, tao cực ghét thể loại mê tín dị đoan này, đéo hiểu sao nữa, con vợ đầu của tao bỏ nhau cũng chỉ vì suốt ngày nó đi xem bói, rồi kiêng cữ đủ thứ vô lý, cả nhà bên vợ chỉ tối ngày cúng kiếng, dâng sao giải hạn, mệt hết cả người.
Vì khầy bảo lấy mày là hạn nên phải giải 😗
 
Thề, tao cực ghét thể loại mê tín dị đoan này, đéo hiểu sao nữa, con vợ đầu của tao bỏ nhau cũng chỉ vì suốt ngày nó đi xem bói, rồi kiêng cữ đủ thứ vô lý, cả nhà bên vợ chỉ tối ngày cúng kiếng, dâng sao giải hạn, mệt hết cả người.
Vợ tao cũng vậy. Riết tao ám ảnh thành ra giờ tao mang tư tưởng vô thần luôn.
 
Tuổi lồn bằng ca này

Xuất phát, rùng mình, dân tình đang bu quanh điếng hồn liền.
Zong đéo xuống dưới được, nên vất vưởng trên dương gian. Ai gọi là tới, hú là có mặt, đi đi về về lạnh lùng sương gió, ghê chưa ghê chưa :shame:

Loz má, Six chỉ biết rút chốt, ném lựu, làm loz gì biết cái skill phẩy tiền tung bay của mấy anh nhà giàu Arab được. Six này là xạo loz rồi, đéo tin :angry:
 
Xuất phát, rùng mình, dân tình đang bu quanh điếng hồn liền.
Zong đéo xuống dưới được, nên vất vưởng trên dương gian. Ai gọi là tới, hú là có mặt, đi đi về về lạnh lùng sương gió, ghê chưa ghê chưa :shame:

Loz má, Six chỉ biết rút chốt, ném lựu, làm loz gì biết cái skill phẩy tiền tung bay của mấy anh nhà giàu Arab được. Six này là xạo loz rồi, đéo tin :angry:
tao sẽ hỏi lão 29 thứ tiếng, đảm bảo hội ấy sẽ tản ra
 
Top