Có Video Chị Võ Thị Sáu hiển linh khiến bà con hoảng loạn

Chừng nào con bị nhập rút chốt lựu đạn thì tao mới tin nó bị 6 nhập. :vozvn (25):
Võ Thị Sáu nào nhập vô rồi nhảy múa như con thần kinh vậy! Võ Thị Sáu có dựa thì cũng phải tìm lựu đạn mà rút chốt chứ?

Rất xin lỗi quý khán thính giả vì sự cố trên. Do thằng chuẩn bị đạo cụ @dungdamchemnhau bị tào tháo dí ngày hôm đó.
Chúng tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm vào những lần sau. :too_sad:
 
Rất xin lỗi quý khán thính giả vì sự cố trên. Do thằng chuẩn bị đạo cụ @dungdamchemnhau bị tào tháo dí ngày hôm đó.
Chúng tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm vào những lần sau. :too_sad:
Đợt sau có triệu hồi con quỷ ngôn ngữ lên không? Để biết mà đi coi mậy, trước thấy có thằng triệu hồi nó lên giao lưu với dân chúng rồi! Chắc phải nhờ @Olineasdf hợp lực với @dungdamchemnhau mới triệu hồi lên được!
 
Đợt sau có triệu hồi con quỷ ngôn ngữ lên không? Để biết mà đi coi mậy, trước thấy có thằng triệu hồi nó lên giao lưu với dân chúng rồi! Chắc phải nhờ @Olineasdf hợp lực với @dungdamchemnhau mới triệu hồi lên được!
phải thi triển lưỡng long nhất thể mới lên được bạng à :vozvn (44):
 
thằng nào giải thích cho tao tại sao dân xứ đông lào lại đổ xô ra côn đảo xin xỏ đồng chí teenager chết trẻ này không?

đụ mẹ mác xít là vô thần. xin xin con kẹc.

chưa kể huyền thoại teenager chưa chắc đã có thật.

đụ má dân đông lào mê tín. từ thằng có quyền có tiền đến dân đen. xưa tao cũng sút con bồ vì một năm nó ra thăm teenager võ thị six ba bốn lần
 
thằng nào giải thích cho tao tại sao dân xứ đông lào lại đổ xô ra côn đảo xin xỏ đồng chí teenager chết trẻ này không?

đụ mẹ mác xít là vô thần. xin xin con kẹc.

chưa kể huyền thoại teenager chưa chắc đã có thật.

đụ má dân đông lào mê tín. từ thằng có quyền có tiền đến dân đen. xưa tao cũng sút con bồ vì một năm nó ra thăm teenager võ thị six ba bốn lần
Ra xin cô Sáu hiển linh ban cho mỗi đứa trái lựu đạn đề ra đường giật chốt ném như cô chứ sao nữa?
 
thằng nào giải thích cho tao tại sao dân xứ đông lào lại đổ xô ra côn đảo xin xỏ đồng chí teenager chết trẻ này không?

đụ mẹ mác xít là vô thần. xin xin con kẹc.

chưa kể huyền thoại teenager chưa chắc đã có thật.

đụ má dân đông lào mê tín. từ thằng có quyền có tiền đến dân đen. xưa tao cũng sút con bồ vì một năm nó ra thăm teenager võ thị six ba bốn lần
Chắc cũng do quan niệm bà cô ông mãnh chết trẻ linh thiêng lắm :shame:
 
Top