Cho tao hỏi về Tịnh Độ

Motchamvedem

Lỗ đýt gợi cảm
có 2 thứ vô lý, đi ngược lại giáo lý căn bản và quan trọng nhất của đạo Phật. Đó là vô thườngTứ diệu đế.
Thứ nhất, kinh có nói rõ cõi cực lạc ở hướng Tây cách trái đất 10 vạn ức cõi Phật. Vậy là nó thuộc trong vũ trụ này.

Theo quan điểm của Tịnh độ thì bất cứ chúng sinh nào được tiếp dẫn tới cõi tây phương đều có thọ mạng vô lượng như phật a di đà. Đã có thọ mạng lại còn vô lượng không thể đong đếm, vậy thì phải gọi là bất tử chứ sao có thọ mạng lại mà lại vô lượng được? Nếu bất tử thì đi ngược lại giáo lý vô thường, vũ trụ này còn không thoát khỏi vô thường, còn đi tới hoại diệt mà cõi cực lạc thuộc vũ trụ này lại bất tử?

Thứ hai, nếu đã bất tử thì họ đâu cần nhập niết bàn, và không thể nhập niết bàn vô dư khi thọ mạng còn bất tử, vậy cõi cực lạc đó đâu khác gì niết bàn khi đời sống bất tử, nghiệp quả không thể chạm tới. Vậy là chả cần tu tập Tứ Diệu Đế, nhất tâm niệm adida là có thể tới cõi cực lạc, đắc quả Phật. Vậy là giáo lý Tứ Diệu Đế là giáo lý quan trọng nhất của đức Phật Thích Ca bị gạt sang một bên.

Mà có chăng cõi cực lạc là có thực, vậy cõi đó dễ cũng phải hàng trăm ngàn cho tới cả triệu vị Phật. Vậy mà không có một vị nào thị hiển, hoặc nguyện quay lại trái đất giao giảng giáo lý tịnh độ, để những người dân cõi ta bà này có niềm tin chắc chắn vào cõi tịnh độ. Tại sao không có một ai?
 
Sửa lần cuối:
Thiên đàng của Chúa cũng không bằng, vì con chiên chỉ là tới đó sống bên chúa, hầu chúa. Còn đây là thành Phật bằng vai phải lứa hết :))
Theo công thức ta có 🙏

bc89IlQ.jpeg


Theo mô tả ta có 🙏

UEzsSyk.jpeg


kqYPrnC.jpeg


Ở VN ta có 🙏

 
tao nói đơn giản khi con người chết đi là đi về đâu, có tml nào giải thích được không, có thằng nào chết đi rồi quay trở về kể cho tụi mày nghe là đi về đâu không hay chỉ qua vài video, tư liệu giáo pháp này nọ abc, xyz,... cho nên mày sống tốt, đối nhân xử thế tốt là mày có công đức . Đạo giáo là thứ không rõ ràng, muôn hình vạn trạng nên là đừng quá cuồng tín , cái đạo tụi mày nên hướng đến là đạo đức làm người. Mày sống tốt thì cả xã hội đối xử với mày tốt, công đức tốt, hưởng phước về sau
 
sợ nhất là mấy thầy chùa vn lên giảng đạo cứ Thích Đòi Tiền, Thích Cúng Dường, Thích Hoa Qủa, .... gặp mấy khầy đó nên chạy thì sẽ tốt hơn
 
ghi rõ ràng là thọ mạng vô lượng, không thể đong đếm. Thọ mạng là tuổi thọ nha mày.
Ko đâu mày, mày đọc truyện tu tiên nhiều sẽ hiểu thôi.

Tiên nhân tu luyện tới cỡ nào, tuổi thọ tới mấy trăm ngàn tuổi rồi cũng phải chết thôi nhưng ký ức vẫn được giữ nguyên, tu luyện lại và làm tiên nhân lại nên tụi nó vẫn được xem là bất tử bất diệt.

Thọ mạng ở đây là thọ mạng của thần hồn chứ ko phải thần xác, kinh sách có nhiều chỗ viết ko dành cho người thường hiểu đâu.
 
Mục đích của Phật giáo là thoát khổ
Nếu toán học có khái niệm tiên đề thì trong Phật giáo có 3 cái tiên đề:
1. Sống là khổ
2. Không có gì là mãi mãi (vô thường)
3. Không có cái "tôi" nào là cố định (vô ngã)
Tứ diệu đế (4 chân lý của những bậc cao quý) là tiếp nối logic của ba cái tiên đề trên:
1. Chân lý về nỗi khổ
2. Chân lý về nguồn gốc nỗi khổ (do tham, sân, si)
3. Chân lý về việc chấm dứt nỗi khổ (việc hết khổ là có khả năng làm được)
4. Chân lý về con đường thoát khổ (thông qua noble eightfold path - bát chánh đạo)
 
Mỗi ng 1 căn cơ , 1 trình độ tụ tập khác nhau , có người căn cơ đức tin , có ng thì tụng niệm , có ng thì chánh niệm tinh tấn ... pháp môn Tịnh Độ nếu thực hành đúng cách sẽ đưa con ng ta đến nhất tâm , từ nhất tâm sinh ra trí tuệ , định tĩnh sáng suốt . nhưng nguy hiểm ở chỗ nhiều ng truyền bá rằng cứ niệm "A DI ĐÀ PHẬT" sẽ được vãng sanh cõi cực lạc , và mọi người nghĩ cõi cực lạc là mục đích của đạo Phật , đó là điều sai lệch và nguy hiểm , nhưng thời mạt pháp và căn cơ của người ta như vậy , có chăng đó là giai đoạn giữa vạn kiếp luân hồi mà người ta phải trải qua để học ra bài học của họ
 
có 2 thứ vô lý, đi ngược lại giáo lý căn bản và quan trọng nhất của đạo Phật. Đó là vô thườngTứ diệu đế.
Thứ nhất, kinh có nói rõ cõi cực lạc ở hướng Tây cách trái đất 10 vạn ức cõi Phật. Vậy là nó thuộc trong vũ trụ này.

Theo quan điểm của Tịnh độ thì bất cứ chúng sinh nào được tiếp dẫn tới cõi tây phương đều có thọ mạng vô lượng như phật a di đà. Đã có thọ mạng lại còn vô lượng không thể đong đếm, vậy thì phải gọi là bất tử chứ sao có thọ mạng lại mà lại vô lượng được? Nếu bất tử thì đi ngược lại giáo lý vô thường, vũ trụ này còn không thoát khỏi vô thường, còn đi tới hoại diệt mà cõi cực lạc thuộc vũ trụ này lại bất tử?

Thứ hai, nếu đã bất tử thì họ đâu cần nhập niết bàn, và không thể nhập niết bàn vô dư khi thọ mạng còn bất tử, vậy cõi cực lạc đó đâu khác gì niết bàn khi đời sống bất tử, nghiệp quả không thể chạm tới. Vậy là chả cần tu tập Tứ Diệu Đế, nhất tâm niệm adida là có thể tới cõi cực lạc, đắc quả Phật. Vậy là giáo lý Tứ Diệu Đế là giáo lý quan trọng nhất của đức Phật Thích Ca bị gạt sang một bên.

Mà có chăng cõi cực lạc là có thực, vậy cõi đó dễ cũng phải hàng trăm ngàn cho tới cả triệu vị Phật. Vậy mà không có một vị nào thị hiển, hoặc nguyện quay lại trái đất giao giảng giáo lý tịnh độ, để những người dân cõi ta bà này có niềm tin chắc chắn vào cõi tịnh độ. Tại sao không có một ai?
Thắc mắc như thằng trẻ con. Ko biết phải trả lời sao :))

Mày hiểu đơn giản: Tứ Điệu Đế, Vô Thường là ở cõi Ta Bà này. Còn nó có đúng ở cõi Tây Phương hay ko thì chưa biết. Vậy thôi :d

Đang ở đâu thì lo tu ở đó đi mầy.
 
tao nói đơn giản khi con người chết đi là đi về đâu, có tml nào giải thích được không, có thằng nào chết đi rồi quay trở về kể cho tụi mày nghe là đi về đâu không hay chỉ qua vài video, tư liệu giáo pháp này nọ abc, xyz,... cho nên mày sống tốt, đối nhân xử thế tốt là mày có công đức . Đạo giáo là thứ không rõ ràng, muôn hình vạn trạng nên là đừng quá cuồng tín , cái đạo tụi mày nên hướng đến là đạo đức làm người. Mày sống tốt thì cả xã hội đối xử với mày tốt, công đức tốt, hưởng phước về sau
Ủa. Đạo Phật ko dạy cách làm người thì dạy cái gì?
 
Tao vô chơi cái thôi, chứ Tịnh Độ tao không rành lắm. Tao chỉ có hiểu biết sơ sơ về Thiền Tông và Phật giáo nguyên thủy thôi. Về Tịnh Độ Tông thì theo như cảm nhận thì tao thấy giống như thiên nhân thừa, nếu như nghiêm túc thực hành theo thì thực ra kiếp sau sẽ không quá tệ, vì niệm Phật dẫn đến nhất tâm, nhất tâm dẫn đến định, định đó dẫn đến tuệ hiệp thế, và cõi trời là cõi của những chúng sinh có mức định cao.
 
Top