Cho tao hỏi về Tịnh Độ

Nhất niệm sinh-Vạn kiếm xuyên tâm
Nhất niệm diệt-Thiên hạ thái bình
Nếu hỏi tôi Đạo là gì-miễn cưỡng trả lời
Có Sinh có Tử thời có Đạo
Không Sinh không Tử thời không Đạo
-uống trà uống trà
Đắng miếng mát lòng
 
Kinh nguyên thủy dùng cho ng chưa biết về cõi tâm linh. Cứ máy móc tu hành ắt trong vài kiếp sẽ về được.
Kinh Đại thừa dùng cho người đã có hiểu biết về thế giới tâm linh. Đại loại là người giao tiếp trò chuyện được với linh hồn và hiểu về thế giới đó.
Cõi Tịnh Độ đó có thật, tao đã tìm hiểu rồi.
M lên đó hay lim dim tưởng tượng 🙏
 
Nhìn thấy với nói chuyện dc với ma thì trên đời này làm j có cái nghề thám tử. Chứng minh dc thì hẵng nói nha.
 
Nói đơn giản thế này:
Mày đi theo hướng ông tesla thì mày sẽ hiểu ra đc Phật giáo Đại Thừa.
Còn mày đi theo hướng nguyên thủy thì xem ông giác khang sẽ rõ đc phần nào. Ông ấy là ng có tu có chứng có đắc đạo.
Giác Khang là hệ Khất Sĩ nhưng tu Tịnh Độ.
 
Giác Khang là hệ Khất Sĩ nhưng tu Tịnh Độ.
Ông ấy tu cả tiểu thừa và đại thừa.
Tiểu thừa hệ phái nguyên thủy giúp ông ấy đạt được định vì giữ giới.
Còn đại thừa tu pháp môn giúp ông ấy đạt được nhất niệm.
Nói thì nghe phân tách các thừa vậy chứ vốn bản chất phật pháp chả có tách rời hay phân biệt, do trình đọ khác nhau mà tự có phân biệt. Chúng liên quan mật thiết đến nhau một cách hoàn hảo.
 
Ông ấy tu cả tiểu thừa và đại thừa.
Tiểu thừa hệ phái nguyên thủy giúp ông ấy đạt được định vì giữ giới.
Còn đại thừa tu pháp môn giúp ông ấy đạt được nhất niệm.
Nói thì nghe phân tách các thừa vậy chứ vốn bản chất phật pháp chả có tách rời hay phân biệt, do trình đọ khác nhau mà tự có phân biệt. Chúng liên quan mật thiết đến nhau một cách hoàn hảo.
M học mấy cái này ở Kinh nào vậy. Có thể trích ra dc ko.
 
Nhìn thấy với nói chuyện dc với ma thì trên đời này làm j có cái nghề thám tử. Chứng minh dc thì hẵng nói nha.
Mày nghĩ mấy vụ án giết người phá được nhanh là do điều gì? Tại sao bắt 1 phát trúng luôn?
Mày có hiểu tại sao sông Tô lịch nên dơ mà không phải nên sạch mặc dù điều đó nằm trong khả năng không?
Mày đã xem phim quật mộ trùng ma chưa? Đúng 50% đấy? Nếu xem rồi tao đố mày từ "trùng táng" hay "trùng tang" trong phim là đúng?
 
Thật vậy chăng, Phật chết lâu như vậy rồi, ai biết nguyên gốc thế nào chăng? Ai có thể tuỳ tiện nói người khác tu là ngụy pháp, mình mới là chính pháp... Ách, khả năng trên xàm này nhiều người như vậy, chứ đừng nói ngoài đời, vơ vội cũng có vài xe tải.

"49 năm giảng pháp chưa nói 1 lời" cùng với "Danh khả danh, phi hằng danh" có dị khúc đồng công chi diệu. Lý giải được điều này, sẽ không muội ác kk
Cả cuộc đời Đức Phật chỉ dạy 2 thứ khổ và diệt khổ. Nếu nghiêm túc thực hành thì pháp và phi pháp có thể phân biệt được, anh càng hiểu sâu về tứ thánh đế khả năng phân biệt pháp và phi pháp của anh càng tốt. Nếu anh đạt được tuệ đạo và tuệ quả chỉ bằng việc đọc lướt qua anh cũng có thể nhận thấy được đâu là pháp, đâu là pháp.
Lưu ý phi pháp không có nghĩa là xấu, nó chỉ đơn giản là pháp không đưa đến yểm ly, tịch tịnh, giải thoát.
Đức Phật sẽ không nói ra câu "49 năm giảng pháp chưa nói 1 lời", câu đó tôi đoán của thiền Tông vì với Đức Phật việc nói ra câu đó là điều không cần thiết. Đức Phật chỉ quan tâm đến việc hướng dẫn những người hỏi ngài cách thoát khổ, chứ ngài không quan tâm đến việc trình bày chân đế hay tục đế, đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh. Đức Phật không tán thán việc hiện hữu trong thế giới này dù chỉ là một sát na.
 
Ông ấy tu cả tiểu thừa và đại thừa.
Tiểu thừa hệ phái nguyên thủy giúp ông ấy đạt được định vì giữ giới.
Còn đại thừa tu pháp môn giúp ông ấy đạt được nhất niệm.
Nói thì nghe phân tách các thừa vậy chứ vốn bản chất phật pháp chả có tách rời hay phân biệt, do trình đọ khác nhau mà tự có phân biệt. Chúng liên quan mật thiết đến nhau một cách hoàn hảo.
mày nhầm, tu nguyên thủy khó quá, bản thân ko tự lực làm nổi nên mới qua tịnh độ. vẫn còn lạc lối.
 
T cũng ko hiểu cái vụ chia thượng căn hay độn căn, hạ căn theo định nghĩa của mấy ông nội Đại Thừa là lấy ở đâu. Tổ nhồi sọ cái gì cũng tin mà không biết phân biệt 🙏

Rồi còn cái vụ A La Hán tu lên Bồ Tát hay A La Hán thì Niết Bàn ko hoàn toàn còn quay lại tu thêm để lên cấp nữa 🙏
—————-
Ân đức Pháp thứ sáu: Paccattaṃ veditabbo viññūhi

Paccattaṃ veditabbo viññūhi Bhagavatā dhammo.

(Cách đọc: Pách-chát-tăng vuê-đí-tắp-bô vinh-nhu-hí phá-gá-voa-ta thăm-mô)

Paccattaṃ veditabbo viññūhi dhammo: Chánh pháp đó là 9 pháp Siêu tam giới mà chư bậc thiện trí Thánh Nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập Thánh Quả hưởng an lạc Niết Bàn tịch tịnh.

Bậc thiện trí Thánh Nhân có 3 hạng:

Bậc thiện trí có trí tuệ bậc thượng (Ugghaṭitaññū)

Bậc thiện trí này có trí tuệ sắc bén, tinh nhanh, khi lắng nghe một bài kệ có 4 câu, chỉ cần nghe 2 câu đầu, bậc thiện trí này có trí tuệ có thể chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn, ngay khi ấy, không cần chờ đợi để nghe đến 2 câu sau.

Bậc thiện trí có trí tuệ bậc trung (Vipañcitaññū)

Bậc thiện trí này có trí tuệ sắc bén, khi lắng nghe pháp đầu đề xong, lắng nghe tiếp theo lời giảng giải, khai triển. Bậc thiện trí này, có trí tuệ có thể chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn ngay khi ấy.

Bậc thiện trí có trí tuệ bậc thường (Neyya)

Bậc thiện trí này có trí tuệ khi lắng nghe pháp đầu đề, lắng nghe tiếp theo lời giảng giải, khai triển xong rồi, vị này còn cần phải gần gũi, thân cận với vị thiền sư, chư Thánh Thanh Văn để được giúp đỡ, hỗ trợ. Bậc thiện trí này tiến hành thiền tuệ trải qua một thời gian mau hoặc lâu, mới có thể chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn trong kiếp hiện tại ấy.

Bốn bậc Thánh Nhân

Bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh Arahán. Mỗi bậc Thánh sau khi vừa mới chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn xong, tiếp theo sau phát sinh trí tuệ quán xét (paccavekkhaṇañāṇa) Thánh Đạo-Thánh Quả vừa chứng đắc, Niết Bàn vừa chứng ngộ, phiền não nào đã bị diệt đoạn tuyệt rồi, phiền não nào còn lại chưa diệt được.

Do đó, mỗi bậc Thánh Nhân chắc chắn tự mình biết rõ Thánh Đạo -Thánh Quả mà mình đã tự chứng đắc.
 
Sửa lần cuối:
tao theo Pháp luân công, tịnh độ cái lồn, tất cả do đức chúa trời tạo ra hết. Chúng mày sống trong đời mọi thứ được đức chúa trời sắp đặt hết rồi. Muốn cải số thì phải tu tập và làm việc thiện nhé, số của mày sẽ được tốt lên, cái xấu sẽ đẩy về sau hoặc kiếp sau.
Để được cải số việc đầu tiên là bỏ đá phò, bỏ chăn rau, địt vợ ng khác. Làm từ thiện nhiều, bố thí nhiều. Đời chusg mày tự dưng sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Không phải đọc kinh ăn đầu buồi j. k cần phải lễ bái nhiều. Thằng nào rảnh, thứ 7 chủ nhật cùng tao ra Đường Nhổn đàm đạo Pháp Luân công nhé.
 
tao theo Pháp luân công, tịnh độ cái lồn, tất cả do đức chúa trời tạo ra hết. Chúng mày sống trong đời mọi thứ được đức chúa trời sắp đặt hết rồi. Muốn cải số thì phải tu tập và làm việc thiện nhé, số của mày sẽ được tốt lên, cái xấu sẽ đẩy về sau hoặc kiếp sau.
Để được cải số việc đầu tiên là bỏ đá phò, bỏ chăn rau, địt vợ ng khác. Làm từ thiện nhiều, bố thí nhiều. Đời chusg mày tự dưng sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Không phải đọc kinh ăn đầu buồi j. k cần phải lễ bái nhiều. Thằng nào rảnh, thứ 7 chủ nhật cùng tao ra Đường Nhổn đàm đạo Pháp Luân công nhé.
Mày nói có lý hơn mấy thằng tu hú!
 
"Thứ nhất, kinh có nói rõ cõi cực lạc ở hướng Tây cách trái đất 10 vạn ức cõi Phật. Vậy là nó thuộc trong vũ trụ này."
Sai mẹ nó từ tiền đề rồi:)))
 
Bao nhiêu Kinh sách mà nỡ lòng nói gói gọn ra còn đúng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Tàn ác thật !
Âu cũng là do nghiệp nặng từ quá khứ, ko Nhân định thắng Thiên nổi, lại phải đi học tiếp, uổng phí 1 đời tu tập, nhưng vẫn còn hơn đám phàm phu ăn tục nói phét, bánh vẽ vớ vẩn =))))
 
Sửa lần cuối:
Top