Đẹp zai như tao

Boy Cầu Giay

Trẩu tre
Đẹp trai như tao nhưng Nghèo liệu có được
@Miu Miu Tây Bắc yêu thật lòng không
Tao hứa sẽ xuât trong và có trách nhiệm
Không bắn lên mặt mũi
Hay xuất vào mồm nó đâu
Hoạc bắn lên vú chẳng hạn tao cụng ko
Chỉ xưât trong song cho vào miệng cho nó bú cho phê tí thôi đk ko khi tao nghèo


 
Đẹp trai như tao nhưng Nghèo liệu có được
@Miu Miu Tây Bắc yêu thật lòng không
Tao hứa sẽ xuât trong và có trách nhiệm
Không bắn lên mặt mũi
Hay xuất vào mồm nó đâu
Hoạc bắn lên vú chẳng hạn tao cụng ko
Chỉ xưât trong song cho vào miệng cho nó bú cho phê tí thôi đk ko khi tao nghèo


Dáng đã cong cong thì mang tất cao hơn mắt cá vào. Nữa nạt nữa mỡ mà ăn mặt như này nhìn quê mùa, đần vl
 
Đẹp trai như tao nhưng Nghèo liệu có được
@Miu Miu Tây Bắc yêu thật lòng không
Tao hứa sẽ xuât trong và có trách nhiệm
Không bắn lên mặt mũi
Hay xuất vào mồm nó đâu
Hoạc bắn lên vú chẳng hạn tao cụng ko
Chỉ xưât trong song cho vào miệng cho nó bú cho phê tí thôi đk ko khi tao nghèo


Dáng ngon, m ko phải ở việt nam à
 
Dáng đã cong cong thì mang tất cao hơn mắt cá vào. Nữa nạt nữa mỡ mà ăn mặt như này nhìn quê mùa, đần vl
Mày ở xó nào vậy ra ngoài nhiều vào dầy lười đi thế đẹp rôid tất làm cmm à phát biểu như mày y như thằng cn chưa trải đời thành phố vậy
 
Mày ở xó nào vậy ra ngoài nhiều vào dầy lười đi thế đẹp rôid tất làm cmm à phát biểu như mày y như thằng cn chưa trải đời thành phố vậy
Có dân bake như bọn mày mới có kiểu thời trang dầy lười, tất dấu thôi. Nhìn dơ dáy vl còn sủa
 
Đẹp trai như tao nhưng Nghèo liệu có được
@Miu Miu Tây Bắc yêu thật lòng không
Tao hứa sẽ xuât trong và có trách nhiệm
Không bắn lên mặt mũi
Hay xuất vào mồm nó đâu
Hoạc bắn lên vú chẳng hạn tao cụng ko
Chỉ xưât trong song cho vào miệng cho nó bú cho phê tí thôi đk ko khi tao nghèo


Nhìn là biết đang ở Singapore. Mày nhìn phong độ và đại gia như vậy chắc chắn sẽ chiếm được trái tim em ấy
 
Đẹp trai như tao nhưng Nghèo liệu có được
@Miu Miu Tây Bắc yêu thật lòng không
Tao hứa sẽ xuât trong và có trách nhiệm
Không bắn lên mặt mũi
Hay xuất vào mồm nó đâu
Hoạc bắn lên vú chẳng hạn tao cụng ko
Chỉ xưât trong song cho vào miệng cho nó bú cho phê tí thôi đk ko khi tao nghèo


Quần k đúng size bó quá hay sao đó
 
Top