Đứt dây hãm BQĐ

loicon6879

Bò lái xe
Chả là trước dùng Sìn Sú vài lần, đóng e rau mạnh quá nó rách mẹ
Giờ lâu lâu QH mạnh nó lại bị
Rát vl phải chờ 3-4 hôm mới hồi lại
Các bác có cách nào chữa nó k??
 
Chả là trước dùng Sìn Sú vài lần, đóng e rau mạnh quá nó rách mẹ
Giờ lâu lâu QH mạnh nó lại bị
Rát vl phải chờ 3-4 hôm mới hồi lại
Các bác có cách nào chữa nó k??
T cũng từng bị đứt và tự khỏi, giờ vẫn qh bình thường. Nhưng nhiều người ngắn hãm phải đến BV khâu lại
 
Top