Kèo đào coin hệ sui ngày kiếm 10$ dễ dàng cho ae rút được trên web3 okx

haivt

Bò lái xe
👍Airdrop #WevaWallet hệ #SUI #OCEAN xâm chiếm qua Telegram
#OCEAN CÓ THỂ SWAP SANG #SUI VÀ bán lấy tiền
Link : t.)me/waveonsuibot/walletapp?startapp=1528133
💦B1 : BẤM START
💦B2 : LƯU 12 KÝ TỰ LẠI
💦B3 : ẤN VÀO CLAIM
-Con nay 2h claim 1 lần
ai làm ref mình để lại tên và link ví mình tặng thêm 0.1 sui claim
 
ae làm xong để lại tên ặc và ví mình gửi sui nhé😋
 
0x9050ee9013060014dea4ebe2e93b78b6fa146d9a7c6180cd1c1e2d71e8d1faa0 Bác gửi em xin ít SUi
 
Mình đk hôm qua bên này
Nếu acc này của b tuyển ref thì cho xin sui nhé
0x7e1eb338e363024d81940d7cac812d98d22a7f57bb3f3bf269e70dc951e9d7db
không phải mình rồi bạn ơi. làm ref mình mình tặng nhé hết thì mình tặng tiếp
 
ae muốn bán ocean thì tải app splash về nhé 😁
 
Top