Mở thẻ tín dụng, khoản vay full bNk

Hot tháng 4: Nhận 05 khách LĐTD ra thẻ + vay 200-300tr. Dư nợ: cic trắng or dưới 100tr. KHÔNG TRẢ CHẬM NỢ XẤU.

Chưa liên quan đến Vpbank, fe

✅ Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

TUYỂN CTV
Upppppp
 
Hot tháng 4: Nhận 05 khách LĐTD ra thẻ + vay 200-300tr. Dư nợ: cic trắng or dưới 100tr. KHÔNG TRẢ CHẬM NỢ XẤU.

Chưa liên quan đến Vpbank, fe

✅ Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

TUYỂN CTV
Lênnnnnn
 
Hot tháng 4: Nhận 05 khách LĐTD ra thẻ + vay 200-300tr. Dư nợ: cic trắng or dưới 100tr. KHÔNG TRẢ CHẬM NỢ XẤU.

Chưa liên quan đến Vpbank, fe

✅ Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

TUYỂN CTV
Upppppp
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Lênnnnnnn
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Zalo: 08.2928.8822
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Uppppppp
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Zalo: 08.2928.8822
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Có bhnt dùng trên 1 năm. Zalo: 08.2928.8822
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)

🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )

✅ Có BHNT 10tr trở lên đã đóng trên 1 năm ra thẻ x2,3 vay x8-10 (Khôg cần cminh thu nhập)

📶📶 Zalo: 08.2928.8822 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI

TUYỂN CTV
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Upppppp
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Chỉ cần cccd zalo t 08.2928.8822
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)

🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )

✅ Có BHNT 10tr trở lên đã đóng trên 1 năm ra thẻ x2,3 vay x8-10 (Khôg cần cminh thu nhập)

📶📶 Zalo: 08.2928.8822 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI

TUYỂN CTV
Có bhnt ra thẻ x2-3. Zalo: 08.2928.8822
 
Hot tháng 4: Nhận 05 khách LĐTD ra thẻ + vay 200-300tr. Dư nợ: cic trắng or dưới 100tr. KHÔNG TRẢ CHẬM NỢ XẤU.

Chưa liên quan đến Vpbank, fe

✅ Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

TUYỂN CTV
 
Nhận KH đi làm có lương TIỀN MẶT, ck, bhxh ra thẻ + vay 150-300tr

Chỉ 3-5 ngày làm việc

Không trả chậm, nợ xấu

📶Zalo: 08.2928.8822 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI

TUYỂN CTV
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Uppppp
 
Nhận KH đi làm có lương TIỀN MẶT, ck, bhxh ra thẻ + vay 150-300tr

Chỉ 3-5 ngày làm việc

Không trả chậm, nợ xấu

📶Zalo: 08.2928.8822 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI

TUYỂN CTV
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Có cccd ra tiền. Zalo: 08.2928.8822
 
Hot tháng 4: Nhận 05 khách LĐTD ra thẻ + vay 200-300tr. Dư nợ: cic trắng or dưới 100tr. KHÔNG TRẢ CHẬM NỢ XẤU.

Chưa liên quan đến Vpbank, fe

✅ Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

TUYỂN CTV
Upppppp
 
Nhận khách đi làm có lương TIỀN MẶT, ck, bhxh ra thẻ + vay 150-300tr

Chỉ 3-5 ngày làm việc

Không trả chậm, nợ xấu

📶Zalo: 08.2928.8822 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI

TUYỂN CTV
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Có bhnt zalo t 08.2928.8822
 
‼️‼️ Nhận khách chỉ cần có nguồn thu ( khách k chứng minh được thu nhập ) ra thẻ + vay 200-500tr ngân hàng Vp , Msb , Vib , Ocb , Tpbank , SeAbank , Bản Việt …

** Bao thẩm định , thực địa , 5-7 ngày giải ngân

** Ưu tiên khách hộ kinh doanh , chủ doanh nghiệp và đi làm có lương tiền mặt

☎️ Zalo : 08 2928 8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

TUYỂN CTV
 
Top