Mở thẻ, vay vốn làm việc trực tiếp tại Hà Nội

- LĐTD có sao kê tk ra ngay thẻ + vay 200-300tr
- Có lương ck, bhxh, có BHNT, công chức- viên chức, bộ đội công an ra 200-500tr
- Có cửa hàng biển hiệu( tạp hoá, salon tóc, quán ăn, quần áo, sắt thép, đồ gỗ….) ra vay 300tr.
- Khách đứng tên sổ đang thế chấp bank ra ngay thẻ + vay 3-500tr
- Có thẻ vp to nhận ra thấu chi 200tr bất chấp dư nợ. Tuổi 20-49.

- Nhận đồ nguồn vp 500tr ( có thẻ nhỏ vp hỗ trợ đóng). Độ tuổi 23 trở đi. Ycau: dư nợ tối đa 2 thẻ trên 6tháng.
🔈 Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà nội
TUYỂN CTV
Zalo: 08.2928.8822
 
- LĐTD có sao kê tk ra ngay thẻ + vay 200-300tr
- Có lương ck, bhxh, có BHNT, công chức- viên chức, bộ đội công an ra 200-500tr
- Có cửa hàng biển hiệu( tạp hoá, salon tóc, quán ăn, quần áo, sắt thép, đồ gỗ….) ra vay 300tr.
- Khách đứng tên sổ đang thế chấp bank ra ngay thẻ + vay 3-500tr
- Có thẻ vp to nhận ra thấu chi 200tr bất chấp dư nợ. Tuổi 20-49.

- Nhận đồ nguồn vp 500tr ( có thẻ nhỏ vp hỗ trợ đóng). Độ tuổi 23 trở đi. Ycau: dư nợ tối đa 2 thẻ trên 6tháng.
🔈 Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà nội
TUYỂN CTV
Uppppp
 
🔈Có cửa hàng biển hiệu( tạp hoá, salon tóc, quán ăn, quần áo, sắt thép, đồ gỗ….) ra vay 300tr.

ZALO: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

📣TUYỂN CTV 📣
Có cửa hàng biển hiệu. Zalo: 08.2928.8822
 
- LĐTD có sao kê tk ra ngay thẻ + vay 200-300tr
- Có lương ck, bhxh, có BHNT, công chức- viên chức, bộ đội công an ra 200-500tr
- Có cửa hàng biển hiệu( tạp hoá, salon tóc, quán ăn, quần áo, sắt thép, đồ gỗ….) ra vay 300tr.
- Khách đứng tên sổ đang thế chấp bank ra ngay thẻ + vay 3-500tr
- Có thẻ vp to nhận ra thấu chi 200tr bất chấp dư nợ. Tuổi 20-49.

- Nhận đồ nguồn vp 500tr ( có thẻ nhỏ vp hỗ trợ đóng). Độ tuổi 23 trở đi. Ycau: dư nợ tối đa 2 thẻ trên 6tháng.
🔈 Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà nội
TUYỂN CTV
Có cccd, sao kê hay bhnt ra luôn 200-300tr. Zalo: 08.2928.8822
 
Siêu Hot:
1, Khách lao động tự do hỗ trợ max 250tr
2, khách có bhxh, lương chuyển khoản thấp + dư nợ cực cao —> hỗ trợ 300-500tr
Note : 3-4 ngày giải ngân , phí căng
(Ae nào hỏi phí mềm k ib nhé)
 
Siêu Hot:
1, Khách lao động tự do hỗ trợ max 250tr
2, khách có bhxh, lương chuyển khoản thấp + dư nợ cực cao —> hỗ trợ 300-500tr
Note : 3-4 ngày giải ngân , phí căng
(Ae nào hỏi phí mềm k ib nhé)
Lênnnn
 
🔈Có cửa hàng biển hiệu( tạp hoá, salon tóc, quán ăn, quần áo, sắt thép, đồ gỗ….) ra vay 300tr.

ZALO: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

📣TUYỂN CTV 📣
Có cửa hàng. Zalo: 08.2928.8822
 
- LĐTD có sao kê tk ra ngay thẻ + vay 200-300tr
- Có lương ck, bhxh, có BHNT, công chức- viên chức, bộ đội công an ra 200-500tr
- Có cửa hàng biển hiệu( tạp hoá, salon tóc, quán ăn, quần áo, sắt thép, đồ gỗ….) ra vay 300tr.
- Khách đứng tên sổ đang thế chấp bank ra ngay thẻ + vay 3-500tr
- Có thẻ vp to nhận ra thấu chi 200tr bất chấp dư nợ. Tuổi 20-49.

- Nhận đồ nguồn vp 500tr ( có thẻ nhỏ vp hỗ trợ đóng). Độ tuổi 23 trở đi. Ycau: dư nợ tối đa 2 thẻ trên 6tháng.
🔈 Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà nội
TUYỂN CTV
Upppppp
 
Siêu Hot:
1, Khách lao động tự do hỗ trợ max 250tr
2, khách có bhxh, lương chuyển khoản thấp + dư nợ cực cao —> hỗ trợ 300-500tr
Note : 3-4 ngày giải ngân , phí căng
(Ae nào hỏi phí mềm k ib nhé)
Có nhu cầu zalo 08.2928.8822
 
Siêu Hot:
1, Khách lao động tự do hỗ trợ max 250tr
2, khách có bhxh, lương chuyển khoản thấp + dư nợ cực cao —> hỗ trợ 300-500tr
Note : 3-4 ngày giải ngân , phí căng
(Ae nào hỏi phí mềm k ib nhé)
Uppp
 
Hot tháng 4: Nhận 05 khách LĐTD ra thẻ + vay 200-300tr. Dư nợ: cic trắng or dưới 100tr. KHÔNG TRẢ CHẬM NỢ XẤU.

Chưa liên quan đến Vpbank, fe

✅ Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

TUYỂN CTV
 
Hot tháng 4: Nhận 05 khách LĐTD ra thẻ + vay 200-300tr. Dư nợ: cic trắng or dưới 100tr. KHÔNG TRẢ CHẬM NỢ XẤU.

Chưa liên quan đến Vpbank, fe

✅ Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

TUYỂN CTV
Uppppppp
 
Siêu Hot:
1, Khách lao động tự do hỗ trợ max 250tr
2, khách có bhxh, lương chuyển khoản thấp + dư nợ cực cao —> hỗ trợ 300-500tr
Note : 3-4 ngày giải ngân , phí căng
(Ae nào hỏi phí mềm k ib nhé)
Upppppp
 
Siêu Hot:
1, Khách lao động tự do hỗ trợ max 250tr
2, khách có bhxh, lương chuyển khoản thấp + dư nợ cực cao —> hỗ trợ 300-500tr
Note : 3-4 ngày giải ngân , phí căng
(Ae nào hỏi phí mềm k ib nhé)
Có nhu cầu zalo 08.2928.8822
 
Siêu Hot:
1, Khách lao động tự do hỗ trợ max 250tr
2, khách có bhxh, lương chuyển khoản thấp + dư nợ cực cao —> hỗ trợ 300-500tr
Note : 3-4 ngày giải ngân , phí căng
(Ae nào hỏi phí mềm k ib nhé)
Upppppp
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Uppppp
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Zalo: 08.2928.8822
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Upppppp
 
Hot tháng 4: Nhận 05 khách LĐTD ra thẻ + vay 200-300tr. Dư nợ: cic trắng or dưới 100tr. KHÔNG TRẢ CHẬM NỢ XẤU.

Chưa liên quan đến Vpbank, fe

✅ Zalo: 08.2928.8822 làm việc trực tiếp tại Hà Nội

TUYỂN CTV
Chỉ cần có CCCD. Zalo: 08.2928.8822
 
🌟 LĐTD ra luôn thẻ + vay 200-300tr (không cần chứng minh thu nhập)
🌟 Khách đi làm có lương ck, BHXH, lương TIỀN MẶT ra thẻ x5-10 lần lương ( Bất chấp dư nợ )
✅ Hỗ trợ khách có thẻ dùng trên 6 tháng chấp nhận tiêu full sang Vp, Sea, Bản Việt, Sacom, Msb … ( k cần chứng minh thu nhập )
📶📶 LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI
TUYỂN CTV
Có bhnt dùng trên 1 năm. Zalo: 08.2928.8822
 
Top