Mới học Java thấy hơi ngợp

bỏ đi mà làm người, t làm IT gần chục năm rồi còn đang chật vật đây. đợi m học java xong thì đem cái CV không qua trường lớp gì cả không ai tuyển đâu
 
bỏ đi mà làm người, t làm IT gần chục năm rồi còn đang chật vật đây. đợi m học java xong thì đem cái CV không qua trường lớp gì cả không ai tuyển đâu
Lương được 80 triệu/tháng không mày?
 
bỏ đi mà làm người, t làm IT gần chục năm rồi còn đang chật vật đây. đợi m học java xong thì đem cái CV không qua trường lớp gì cả không ai tuyển đâu
T đéo bỏ đó. Mi cho t 1 năm thôi. T sẽ cho mi biết ai sai.
 
Top