Live Sắp tự tử, cần thanh lý tài sản để di chúc.

Dạo này mấy thg bán đồ ế quá hay sao cũng bán đồ cho thg này chơi vậy trời. Bán chịu nó đéo có tiền trả đâu. M chơi đồ cho lắm vô hỏng mẹ nó não :vozvn (21):
 
Top