->>>T bán đất đầu tư coin giờ sml

LEVANPHAN

Bò lái xe
ra tết T xin vk bán đất đầu tư coin, lúc đầu khí thế cam kết với vk kiểu gì cũng x5 ít thì x3, đéo ngờ đâu coin giảm sml giờ cắt thì tiếc, hiện tại t bế tắc rồi , đặc biệt vào mấy con coin mới của mấy thằng thầy bà shill giờ chia 3 rồi. Chúng m cứu tao với, t ân hận quá rồi.
 
ra tết T xin vk bán đất đầu tư coin, lúc đầu khí thế cam kết với vk kiểu gì cũng x5 ít thì x3, đéo ngờ đâu coin giảm sml giờ cắt thì tiếc, hiện tại t bế tắc rồi , đặc biệt vào mấy con coin mới của mấy thằng thầy bà shill giờ chia 3 rồi. Chúng m cứu tao với, t ân hận quá rồi.
Rất khos lỗ đang mùa up mà. Tâm lý cứng lên, gồng đến hết mùa
 
Xin chào nhà cung cấp thanh khoản, à nhầm. Nhà đầu tư mới tham gia thị trường 🤣🤣
mấy thằng thầy bà bảo t cầm chắc tay nên mới ra nông nỗi này
phải có mấy thằng chơi ngu như mày mới làm thị trường giàu lên được
vậy cảm ơn t gói mì tôm đi
Rất khos lỗ đang mùa up mà. Tâm lý cứng lên, gồng đến hết mùa
cảm ơn m động viên mà nhìn tiền chia 3 rớt nước mắt không biết bao giờ về bờ.
 
ra tết T xin vk bán đất đầu tư coin, lúc đầu khí thế cam kết với vk kiểu gì cũng x5 ít thì x3, đéo ngờ đâu coin giảm sml giờ cắt thì tiếc, hiện tại t bế tắc rồi , đặc biệt vào mấy con coin mới của mấy thằng thầy bà shill giờ chia 3 rồi. Chúng m cứu tao với, t ân hận quá rồi.
vững niềm tin, bền ý chí, chia 3 đã sợ thì không xứng đáng hưởng thành quả x5 x10 dc.
HOLD TO DIE nha m =))
 
ra tết T xin vk bán đất đầu tư coin, lúc đầu khí thế cam kết với vk kiểu gì cũng x5 ít thì x3, đéo ngờ đâu coin giảm sml giờ cắt thì tiếc, hiện tại t bế tắc rồi , đặc biệt vào mấy con coin mới của mấy thằng thầy bà shill giờ chia 3 rồi. Chúng m cứu tao với, t ân hận quá rồi.
Cứu thế đéo nào nhỉ.
 
Top