Tạm đình chỉ thầy giáo vì giúp nữ sinh lớp 5 vệ sinh bộ phận sinh dục...

@Lợn quay Vịt quay @Kod112
nThe Beautiful Ones: Wong Kar-Wai retrospective at BAM/PFA | by Valerie Soe  | Medium
 
Ngu. Xưa không học ngành y đi. Ra trường xin cái chân siêu âm đầu dò thì tha hồ nhìn lồn. Ngày có khi hơn 50 chục cái lồn đập vào mặt.
 
Top