Có Video Thầy Thích Chân Quang chửi mấy thằng bán cafe là tạo nghiệp

@dungdamchemnhau
Tao đi dạy học thì nghiệp quả gì mày?
7NpBPx.jpg
 
"THÍCH BA TRỢN" DÂNG LỜI HỌA !
---------🐶🐶🐶---------
👉 CHÓ NGAO...
Kiếp này ăn nói tào lao
Kiếp sau chắc sẽ chó ngao gầm gừ
Kiếp này nhem nhọ đường tu
Kiếp sau khỉ vượn đánh đu trên rừng !
----------
👉 "HỔ MANG"...
Thời mạt pháp rắn rồng lẫn lộn
Đám "Hổ mang" bận rộn...săn mồi
Chế nhân bịa quả rối bời
Phỉnh lừa mót bạc...mà chơi dục trần !
---------
👉 CẮN CÀN...
"Cẩu tu" rình rập chân tu
Yêu tinh quấy phá bám đu gây phiền
Đầu Đà tự tại gieo duyên
"Cẩu tu" thụt két đảo điên...cắn càn !
 
Top