Live Tỷ giá vượt 25, chưa thấy ra nghị quyết yêu cầu giảm

@Peter1953 vô đây đi con, sân chơi này là của con! Quả nhân ban cho con quyền được nói ở đây!
mày còn thua con chó. cả đời có được đồng đô cầm đi đổi ko mà ở đây đua đòi. mày gọi thằng anh của mày ra xem có đúng ko? ít nhất mày phải có tí hiểu biết hãy lên tiếng. đô lên bn rồi thằng ngu?
 
mày còn thua con chó. cả đời có được đồng đô cầm đi đổi ko mà ở đây đua đòi. mày gọi thằng anh của mày ra xem có đúng ko? ít nhất mày phải có tí hiểu biết hãy lên tiếng. đô lên bn rồi thằng ngu?
Quả nhân cho ngươi được tranh luận cùng các chư khanh ở đây! Ngươi đúng là cẩu nô tài ngoan của Quả nhân, ngươi rất thích nói từ "Chó" vậy giờ Quả nhân đã hiểu vì sao @Checkerviet1102 hay cho ngươi ăn cơm chó!
 
Top