Có Video Video thú vị tao bỏ trong đây (ko lọc nội dung)

Là đấng trâu bò nào đó thành tinh ròi biến hóa ra để thử đồ chơi của nhân loại chứ đéo phải là con người nào ở đây nữa.
 
Top