Live Vĩnh biệt tất cả.

Cho tao xin năm sinh nhé. Chúc mày ra đi thanh thản. Còn sợ nghiệp kiếp sau thì đi vô chùa tu thôi nhé.
 
Top