Xamer nào xác nhận động đất 7,5 độ ở Đài Loan xem

kiểu gì cũng có thằng vào bảo đây là vũ khí thời tiết của Tàu!
 
Top