hạt bụi nhỏ
Điểm tín nhiệm
893

Tin nhắn hồ sơ Các bài đăng Thông tin

  • Bần tăng xin mạo muội hỏi thí chủ là người ăn chay liệu có đang tu tập tại chùa nào không? A Di Đà Phật!
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
Top