Có Hình SINOSPHERE LÀ GÌ ? KHAI DÂN TRÍ MỖI NGÀY 1 POST LỊCH SỬ.

mnchknblack

Lỗ đýt gợi cảm
Hầu hết các quốc gia đều có tiếng Hán, nên theo một nghĩa nào đó, hầu hết các quốc gia đều gần gũi về mặt văn hóa với Trung Quốc.

Tuy nhiên, nếu ý bạn là quốc gia nào gần gũi hơn về mặt văn hóa với Trung Quốc thì đó là câu trả lời dễ dàng hơn. Dân tộc được xác định là “một tập hợp lớn những người được thống nhất bởi nguồn gốc, lịch sử, văn hóa hoặc ngôn ngữ chung, sinh sống ở một quốc gia hoặc lãnh thổ cụ thể”. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, quốc gia có nghĩa là những nhóm người có chung nền văn hóa.

Vì vậy sẽ còn lại người Hán, người Nhật Yamato, người Hàn Quốc và người Kinh Việt. Cụ thể là Trung Quốc đại lục/Đài Loan/Trung Quốc nước ngoài, Nhật Bản/Nhật Bản nước ngoài, Bắc/Hàn Quốc/người nước ngoài Hàn Quốc, Việt Nam/người Việt Nam nước ngoài. Không có gì đáng ngạc nhiên, họ là những người duy nhất có tên tiếng Anh có nguồn gốc từ Trung Quốc: Chin(ese) 秦, Japan(ese) 日本, Korea(n) 高麗, Vietnam(ese) 越南. Nói tóm lại, họ được gọi chung là Sinosphere , hay các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc.

Lưu ý rằng tôi không có Singapore ở bất kỳ quốc gia nào trong số đó, đơn giản vì Singapore là một quốc gia Tây phương hóa cao với mục tiêu có sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, vì vậy mặc dù người Hán có dân số lớn nhất, điều đó không có nghĩa là Singapore có văn hóa Trung Quốc. Trên thực tế, đó là sự pha trộn rất lớn giữa các nền văn hóa Anh, Trung Quốc, Ấn Độ và Mã Lai.

Ngoài ra, tôi sẽ nói về văn hóa truyền thống, không phải văn hóa hiện đại, bởi vì trong văn hóa hiện đại, mọi người đều có văn hóa giống nhau vì toàn cầu hóa kết nối mọi người. Phần lớn con người trên Trái đất này hiện đang mặc quần áo hiện đại, cụ thể là áo sơ mi và quần/váy. Vì vậy, mọi người đều trông giống nhau và có văn hóa giống nhau.

Ngôn ngữ

main-qimg-d72cab7efcffbbd4a15745f45d308b4c

4 quốc gia này có lịch sử ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngôn ngữ của họ. Tất cả chúng đều có ít nhất 50–60% từ mượn có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc, thường dành cho các thuật ngữ phức tạp. Tên phổ biến nhất của các cá nhân ở các quốc gia này là từ mượn của Trung Quốc và chỉ có người Nhật mới có nhiều tên tiếng Nhật bản địa (nhưng hầu hết vẫn được viết bằng Kanji). Một ví dụ cho từ mượn tiếng Trung Quốc là từ dành cho sinh viên (Tôi sẽ sử dụng tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại để so sánh, vì tiếng Quan Thoại phát triển rất xa so với tiếng Trung thời Trung Cổ thời nhà Đường, khi phần lớn các từ mượn này được các nước khác mượn).

Quan thoại : 学生 xuéshēng

Tiếng Quảng Đông : 學生 hok6 saang1

Tiếng Hàn : 學生 (학생) hagsaeng

Tiếng Việt : 學生 học sinh

Tiếng Nhật : 学生 (がくせい) gakusei

Một ví dụ khác là thuật ngữ “thế giới”.

tiếng phổ thông : 世界 shìjiè

Tiếng Quảng Đông : 世界 sai3 gaai3

Tiếng Hàn : 世界 (세계) segye

Vietnamese : 世界 thế giới

Tiếng Nhật : 世界 (せかい) sekai

Cả 4 quốc gia này đều sử dụng chữ Hán làm hệ thống chữ viết chính thức (Hán tử Trung Quốc, Hán tự Việt Nam, Hanja Hàn Quốc, Kanji Nhật Bản)

Trung Quốc (Hanzi)

main-qimg-4ce545c7ebf847477b2fe66cee0a301b.webp

Nhật Bản (Kanji + Kana)

main-qimg-248cd27eeafe88d2746093061ebc96b0.webp

Hàn Quốc (Hanja + Hangeul)

main-qimg-9a596da12715adc8dc1039a7dcda4c42.webp

Việt Nam (Hán Tử + Chữ Nôm)

main-qimg-64902c704c098ed7922ee03ada74aa9f.webp

Ngành kiến trúc

Các thiết kế và yếu tố kiến trúc của Sinosphere đều bắt nguồn từ kiến trúc Trung Quốc. Nhật Bản mượn nhà Đường, Hàn Quốc vay nhà Đường cho nhà Minh, Việt Nam vay nhà Đường cho nhà Thanh. Tuy nhiên, những nền văn hóa dễ thấy nhất có lẽ là sự vay mượn văn hóa từ các triều đại trước, vì vậy Nhật Bản sẽ chịu ảnh hưởng của nhà Đường, Hàn Quốc sẽ chịu ảnh hưởng của nhà Minh và Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của nhà Minh.

[Trung Quốc (trên cùng bên trái) - Nhật Bản (trên cùng bên phải) - Hàn Quốc (dưới cùng bên trái) - Việt Nam (dưới cùng bên phải)]

Kiến trúc truyền thống

main-qimg-5e4fa081d2669e853b0c4f790b76886f-pjlq

Cổng Cung điện Hoàng gia

main-qimg-413ab2e64bc0ae0cdff27087c0c23754-pjlq

Những ngôi đền trong tuyết

main-qimg-bba6353b954d4e2395ad11e8f37f6d59-pjlq

Cầu có mái che

main-qimg-d7319a92a8447ce3fc48039a2fab0d2a-pjlq

Vườn truyền thống

main-qimg-ce2316c7a5c4c04cf17fda1022a850a5-pjlq

Giá đỡ gỗ lồng vào nhau (Dougong)

main-qimg-7979f84552595600c06644689731f0d6-pjlq

Thời trang

Trung Quốc giống như nước Mỹ của Đông Á cổ đại. Mọi người đều muốn đi theo thời trang của họ. Vì vậy, tất cả họ đều áp dụng Hanfu (漢服). Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mặc dù ảnh hưởng của Trung Quốc vẫn còn đó nhưng tất cả đều phát triển thành một thứ gì đó khác biệt. Nhật Bản có Wafuku (和服), Hàn Quốc có Hanbok (韓服) và Việt Nam có Việt Phục(越服). Tuy nhiên, mỗi triều đại đều khác nhau nhưng trang phục cuối cùng hiện được sử dụng để đại diện cho mỗi quốc gia là khác biệt và rất đẹp.

Nhà Hán Quju và thời Edo Furisode

main-qimg-856e2744e6529fc9992a2d42413773e7-pjlq

Triều đại nhà Minh Aoqun và triều đại Joseon Chima Jeogori

main-qimg-eda92921116b5ed2b50eed458c4a4003-pjlq

Qipao thời Trung Hoa Dân Quốc so với Áo dài thời Pháp (mặc dù Áo dài có nguồn gốc từ Áo dài nhà Minh, nhưng nó giống với Qipao do cả hai quốc gia đều bị phương Tây hóa cùng một lúc, có nghĩa là có phong cách thời trang tương tự) và Áo quần thời nhà Minh và nhà Nguyễn Áo Nhật Bình

main-qimg-10796d1b6bf229d8a41ba08ed9c48efd-pjlq

Chỉ để so sánh, đây là minh họa lịch sử về thời trang của mỗi quốc gia trong cùng thời kỳ: (từ trên xuống dưới) nhà Minh Trung Quốc, Lê Việt Nam, Hàn Quốc Joseon và Edo Nhật Bản (Edo Nhật Bản là quốc gia duy nhất không chịu ảnh hưởng của nhà Minh). và giữ lại ảnh hưởng của nhà Đường nên trông khá khác biệt so với phần còn lại).

main-qimg-e57521773779ac66462befcb68ec0691-pjlq

Sự tin tưởng

Tất cả các nền văn hóa Trung Hoa đều có lịch sử của Tam giáo, hay Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Phật giáo có mặt ở cả 4 nền văn hóa và ăn sâu vào thời cổ đại cũng như hiện đại. Đạo giáo tuy đã mờ nhạt nhưng ảnh hưởng của nó vẫn hiện diện trong giá trị và tôn giáo bản địa của mỗi dân tộc, cụ thể là Đạo giáo Trung Quốc (duh), Thần đạo Nhật Bản, Mu giáo Hàn Quốc, Dao Mẫu Việt Nam. Nho giáo tuy không phải là một tôn giáo nhưng là một thực hành và giảng dạy văn hóa hiện diện ở cả 4 quốc gia.

Miêu tả Khổng Tử ở Trung Quốc (trên cùng bên trái), Việt Nam (trên cùng bên phải), Nhật Bản (dưới cùng bên trái) và Hàn Quốc (dưới cùng bên phải)

main-qimg-d6662def61141b2df9a4aa9c1c9f9e64-pjlq

Những mô tả Phật giáo ở Trung Quốc (trên cùng bên trái), Việt Nam (trên cùng bên phải), Hàn Quốc (dưới cùng bên trái) và Nhật Bản (dưới cùng bên phải)

main-qimg-274b8d909fc91f03332396d824fb83f0-pjlq

Đền thờ Đạo giáo ở Nhật Bản

main-qimg-51758273a6ccf20868cad4d8f3cd48be.webp

Đền thờ Đạo giáo ở Việt Nam

main-qimg-3a89a93d9b8f8a16ddef5f55c7f4c073.webp


Đó là ba yếu tố chính mà tôi tin rằng sẽ xác định mối liên kết văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xem thêm một số yếu tố truyền thống nhỏ hơn thì đây .

Nghệ thuật truyền thống đều bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật Trung Quốc theo một cách nào đó.

main-qimg-1cda1b73df238b96f22627190167bfed-pjlq

Mỗi quốc gia đều có những phiên bản bánh trung thu riêng cho Tết Trung thu, vốn là truyền thống trong nhiều thế kỷ.

main-qimg-043f1123aa7aab43f40b4bc3a994ad3f-pjlq

Nói đến bánh trung thu, mỗi quốc gia cũng tổ chức Tết Trung thu trong nhiều thế kỷ.

main-qimg-d90ccae1904e675f0018b8574e4fd022-pjlq

Nói đến Tết Trung thu, mỗi quốc gia đều tổ chức Tết Nguyên đán trong nhiều thế kỷ (mặc dù Nhật Bản đã bãi bỏ Tết Trung thu nhưng họ vẫn ăn mừng Tết Nguyên đán). Vì vậy, họ đều có 12 cung hoàng đạo Trung Quốc nhưng có một vài khúc mắc. Bởi vì họ tuân theo lịch nên họ cũng có cách tính tuổi Đông Á, mặc dù khái niệm đó đang dần biến mất.

main-qimg-6e451cc5678fa707b47811c8cd97c573.webp

Và bởi vì mỗi quốc gia tổ chức Tết Nguyên đán hoặc một nguồn gốc của nó (*khụNhật Bản*), mỗi quốc gia có phong cách phát tiền vào Tết Nguyên đán riêng.

main-qimg-922e0f089e01a286824dbc6a6ffa78db-pjlq

Thư pháp truyền thống của mỗi quốc gia đều bắt nguồn từ thư pháp Trung Quốc.

main-qimg-c6a1dfc0f7fb2325915ae3f17559cf26-pjlq

Mỗi quốc gia cũng có phiên bản nữ nghệ sĩ bán giải trí để kiếm sống (đôi khi bao gồm cả việc bán cơ thể của chính bạn). Họ là Hoa Khôi Trung Quốc (trên cùng bên trái), Dao Nương Việt Nam (trên cùng bên phải), Geisha Nhật Bản (dưới cùng bên trái) và Gisaeng Hàn Quốc (dưới cùng bên phải).

main-qimg-4ee79e9a6894f548fc9c5f2da897985e-pjlq

Sinosphere cũng có truyền thống sử dụng đũa lâu đời hàng thế kỷ, theo phong tục Trung Quốc.

main-qimg-f7b5a034717c35144e37e4e15b53ed78-pjlq

Họ cũng có truyền thống văn hóa trà lâu đời hàng thế kỷ, tất cả đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

main-qimg-2d22c0b1b7642682db40411e7d260aa6-pjlq

Về mặt chính trị, họ đều là một dạng chế độ quân chủ (mặc dù họ đều có chính phủ phong kiến tại một thời điểm, đặc biệt là Nhật Bản) theo mô hình Trung Quốc. Hình ảnh dưới đây minh họa thời trang hoàng gia và hoàng gia của các phi tần và vợ của các Hoàng đế và Vua của các thời kỳ không bị phương Tây hóa cuối cùng.

main-qimg-d9260e5477097406a5576db944002207-pjlq

Ngoài ra, thật trùng hợp, cả 4 quốc gia đều có lịch sử nội chiến giữa 3 sư đoàn. Hình bên dưới minh họa hình ảnh các đội chiến thắng, có tên 3 hạng màu đen và tên các đội chiến thắng màu trắng. Những cuộc nội chiến này được gọi là Thời kỳ Tam Quốc của Trung Quốc (trên cùng bên trái), Cuộc nổi dậy Tây Sơn của Việt Nam (trên cùng bên phải), Thời kỳ Tam Quốc của Triều Tiên (dưới cùng bên trái) và Thời kỳ Sengoku của Nhật Bản (dưới cùng bên phải).

main-qimg-58d29307afc587e59b8c6cd770200389-pjlq


Ngay cả trong thời hiện đại, Sinosphere vẫn tiếp tục ảnh hưởng lẫn nhau và thế giới. Anime có ảnh hưởng đến toàn thế giới, và giờ đây hoạt hình Trung Quốc và Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng của Nhật Bản. Manhwa, Manhua, Manhoa cũng chịu ảnh hưởng của Manga. Jdrama cũng ảnh hưởng đến Kdrama và Cdrama, và Kdrama hiện ảnh hưởng đến Cdrama. Manga và anime tiếp tục là nguồn cảm hứng văn hóa cho phim Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Hallyu ảnh hưởng đến nhạc pop của Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản (những quốc gia ban đầu có ảnh hưởng đến K-pop). Trung Quốc ảnh hưởng đến Hàn Quốc và Việt Nam thông qua các bộ phim Quảng Đông từ Hồng Kông. Tuy nhiên, đáng buồn là Việt Nam vẫn chưa có ảnh hưởng gì cả (bởi vì m theo + thì còn gì là văn hóa , sau giải phóng văn hóa miền nam như thời cách mạng văn hóa của trung quốc đã đốt sách và những phong tục xưa. Tuy vẫn còn số ít còn đến tận hôm nay)

À CÒN NHIỀU THẰNG DƯ LUẬN VIÊN, TINH TRÙNG ĐỎ, BÒ ĐỎ, BÊ HƯỜNG, TIỂU PHẤN HỒNG HAY NÓI NGƯỜI MIỀN NAM SAU VĨ TUYẾN 17 LÀ MỌI MIÊN THÌ ĐỢI NGÀY MAI BỐ LÊN 1 POST CHO CHÚNG MÀY COI. MỖI NGÀY 1 POST LỊCH SỬ KHAI THÔNG KINH SỬ CHO XAMMER :burn_joss_stick:
 
Sửa lần cuối:
Hầu hết các quốc gia đều có tiếng Hán, nên theo một nghĩa nào đó, hầu hết các quốc gia đều gần gũi về mặt văn hóa với Trung Quốc.

Tuy nhiên, nếu ý bạn là quốc gia nào gần gũi hơn về mặt văn hóa với Trung Quốc thì đó là câu trả lời dễ dàng hơn. Dân tộc được xác định là “một tập hợp lớn những người được thống nhất bởi nguồn gốc, lịch sử, văn hóa hoặc ngôn ngữ chung, sinh sống ở một quốc gia hoặc lãnh thổ cụ thể”. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, quốc gia có nghĩa là những nhóm người có chung nền văn hóa.

Vì vậy sẽ còn lại người Hán, người Nhật Yamato, người Hàn Quốc và người Kinh Việt. Cụ thể là Trung Quốc đại lục/Đài Loan/Trung Quốc nước ngoài, Nhật Bản/Nhật Bản nước ngoài, Bắc/Hàn Quốc/người nước ngoài Hàn Quốc, Việt Nam/người Việt Nam nước ngoài. Không có gì đáng ngạc nhiên, họ là những người duy nhất có tên tiếng Anh có nguồn gốc từ Trung Quốc: Chin(ese) 秦, Japan(ese) 日本, Korea(n) 高麗, Vietnam(ese) 越南. Nói tóm lại, họ được gọi chung là Sinosphere , hay các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc.

Lưu ý rằng tôi không có Singapore ở bất kỳ quốc gia nào trong số đó, đơn giản vì Singapore là một quốc gia Tây phương hóa cao với mục tiêu có sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, vì vậy mặc dù người Hán có dân số lớn nhất, điều đó không có nghĩa là Singapore có văn hóa Trung Quốc. Trên thực tế, đó là sự pha trộn rất lớn giữa các nền văn hóa Anh, Trung Quốc, Ấn Độ và Mã Lai.

Ngoài ra, tôi sẽ nói về văn hóa truyền thống, không phải văn hóa hiện đại, bởi vì trong văn hóa hiện đại, mọi người đều có văn hóa giống nhau vì toàn cầu hóa kết nối mọi người. Phần lớn con người trên Trái đất này hiện đang mặc quần áo hiện đại, cụ thể là áo sơ mi và quần/váy. Vì vậy, mọi người đều trông giống nhau và có văn hóa giống nhau.

Ngôn ngữ

main-qimg-d72cab7efcffbbd4a15745f45d308b4c

4 quốc gia này có lịch sử ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngôn ngữ của họ. Tất cả chúng đều có ít nhất 50–60% từ mượn có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc, thường dành cho các thuật ngữ phức tạp. Tên phổ biến nhất của các cá nhân ở các quốc gia này là từ mượn của Trung Quốc và chỉ có người Nhật mới có nhiều tên tiếng Nhật bản địa (nhưng hầu hết vẫn được viết bằng Kanji). Một ví dụ cho từ mượn tiếng Trung Quốc là từ dành cho sinh viên (Tôi sẽ sử dụng tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại để so sánh, vì tiếng Quan Thoại phát triển rất xa so với tiếng Trung thời Trung Cổ thời nhà Đường, khi phần lớn các từ mượn này được các nước khác mượn).

Quan thoại : 学生 xuéshēng

Tiếng Quảng Đông : 學生 hok6 saang1

Tiếng Hàn : 學生 (학생) hagsaeng

Tiếng Việt : 學生 học sinh

Tiếng Nhật : 学生 (がくせい) gakusei

Một ví dụ khác là thuật ngữ “thế giới”.

tiếng phổ thông : 世界 shìjiè

Tiếng Quảng Đông : 世界 sai3 gaai3

Tiếng Hàn : 世界 (세계) segye

Vietnamese : 世界 thế giới

Tiếng Nhật : 世界 (せかい) sekai

Cả 4 quốc gia này đều sử dụng chữ Hán làm hệ thống chữ viết chính thức (Hán tử Trung Quốc, Hán tự Việt Nam, Hanja Hàn Quốc, Kanji Nhật Bản)

Trung Quốc (Hanzi)

main-qimg-4ce545c7ebf847477b2fe66cee0a301b.webp

Nhật Bản (Kanji + Kana)

main-qimg-248cd27eeafe88d2746093061ebc96b0.webp

Hàn Quốc (Hanja + Hangeul)

main-qimg-9a596da12715adc8dc1039a7dcda4c42.webp

Việt Nam (Hán Tử + Chữ Nôm)

main-qimg-64902c704c098ed7922ee03ada74aa9f.webp

Ngành kiến trúc

Các thiết kế và yếu tố kiến trúc của Sinosphere đều bắt nguồn từ kiến trúc Trung Quốc. Nhật Bản mượn nhà Đường, Hàn Quốc vay nhà Đường cho nhà Minh, Việt Nam vay nhà Đường cho nhà Thanh. Tuy nhiên, những nền văn hóa dễ thấy nhất có lẽ là sự vay mượn văn hóa từ các triều đại trước, vì vậy Nhật Bản sẽ chịu ảnh hưởng của nhà Đường, Hàn Quốc sẽ chịu ảnh hưởng của nhà Minh và Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của nhà Minh.

[Trung Quốc (trên cùng bên trái) - Nhật Bản (trên cùng bên phải) - Hàn Quốc (dưới cùng bên trái) - Việt Nam (dưới cùng bên phải)]

Kiến trúc truyền thống

main-qimg-5e4fa081d2669e853b0c4f790b76886f-pjlq

Cổng Cung điện Hoàng gia

main-qimg-413ab2e64bc0ae0cdff27087c0c23754-pjlq

Những ngôi đền trong tuyết

main-qimg-bba6353b954d4e2395ad11e8f37f6d59-pjlq

Cầu có mái che

main-qimg-d7319a92a8447ce3fc48039a2fab0d2a-pjlq

Vườn truyền thống

main-qimg-ce2316c7a5c4c04cf17fda1022a850a5-pjlq

Giá đỡ gỗ lồng vào nhau (Dougong)

main-qimg-7979f84552595600c06644689731f0d6-pjlq

Thời trang

Trung Quốc giống như nước Mỹ của Đông Á cổ đại. Mọi người đều muốn đi theo thời trang của họ. Vì vậy, tất cả họ đều áp dụng Hanfu (漢服). Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mặc dù ảnh hưởng của Trung Quốc vẫn còn đó nhưng tất cả đều phát triển thành một thứ gì đó khác biệt. Nhật Bản có Wafuku (和服), Hàn Quốc có Hanbok (韓服) và Việt Nam có Việt Phúc (越服). Tuy nhiên, mỗi triều đại đều khác nhau nhưng trang phục cuối cùng hiện được sử dụng để đại diện cho mỗi quốc gia là khác biệt và rất đẹp.

Nhà Hán Quju và thời Edo Furisode

main-qimg-856e2744e6529fc9992a2d42413773e7-pjlq

Triều đại nhà Minh Aoqun và triều đại Joseon Chima Jeogori

main-qimg-eda92921116b5ed2b50eed458c4a4003-pjlq

Qipao thời Trung Hoa Dân Quốc so với Áo dài thời Pháp (mặc dù Áo dài có nguồn gốc từ Áo dài nhà Minh, nhưng nó giống với Qipao do cả hai quốc gia đều bị phương Tây hóa cùng một lúc, có nghĩa là có phong cách thời trang tương tự) và Áo quần thời nhà Minh và nhà Nguyễn Áo Nhật Bình

main-qimg-10796d1b6bf229d8a41ba08ed9c48efd-pjlq

Chỉ để so sánh, đây là minh họa lịch sử về thời trang của mỗi quốc gia trong cùng thời kỳ: (từ trên xuống dưới) nhà Minh Trung Quốc, Lê Việt Nam, Hàn Quốc Joseon và Edo Nhật Bản (Edo Nhật Bản là quốc gia duy nhất không chịu ảnh hưởng của nhà Minh). và giữ lại ảnh hưởng của nhà Đường nên trông khá khác biệt so với phần còn lại).

main-qimg-e57521773779ac66462befcb68ec0691-pjlq

Sự tin tưởng

Tất cả các nền văn hóa Trung Hoa đều có lịch sử của Tam giáo, hay Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Phật giáo có mặt ở cả 4 nền văn hóa và ăn sâu vào thời cổ đại cũng như hiện đại. Đạo giáo tuy đã mờ nhạt nhưng ảnh hưởng của nó vẫn hiện diện trong giá trị và tôn giáo bản địa của mỗi dân tộc, cụ thể là Đạo giáo Trung Quốc (duh), Thần đạo Nhật Bản, Mu giáo Hàn Quốc, Dao Mẫu Việt Nam. Nho giáo tuy không phải là một tôn giáo nhưng là một thực hành và giảng dạy văn hóa hiện diện ở cả 4 quốc gia.

Miêu tả Khổng Tử ở Trung Quốc (trên cùng bên trái), Việt Nam (trên cùng bên phải), Nhật Bản (dưới cùng bên trái) và Hàn Quốc (dưới cùng bên phải)

main-qimg-d6662def61141b2df9a4aa9c1c9f9e64-pjlq

Những mô tả Phật giáo ở Trung Quốc (trên cùng bên trái), Việt Nam (trên cùng bên phải), Hàn Quốc (dưới cùng bên trái) và Nhật Bản (dưới cùng bên phải)

main-qimg-274b8d909fc91f03332396d824fb83f0-pjlq

Đền thờ Đạo giáo ở Nhật Bản

main-qimg-51758273a6ccf20868cad4d8f3cd48be.webp

Đền thờ Đạo giáo ở Việt Nam

main-qimg-3a89a93d9b8f8a16ddef5f55c7f4c073.webp


Đó là ba yếu tố chính mà tôi tin rằng sẽ xác định mối liên kết văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xem thêm một số yếu tố truyền thống nhỏ hơn thì đây .

Nghệ thuật truyền thống đều bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật Trung Quốc theo một cách nào đó.

main-qimg-1cda1b73df238b96f22627190167bfed-pjlq

Mỗi quốc gia đều có những phiên bản bánh trung thu riêng cho Tết Trung thu, vốn là truyền thống trong nhiều thế kỷ.

main-qimg-043f1123aa7aab43f40b4bc3a994ad3f-pjlq

Nói đến bánh trung thu, mỗi quốc gia cũng tổ chức Tết Trung thu trong nhiều thế kỷ.

main-qimg-d90ccae1904e675f0018b8574e4fd022-pjlq

Nói đến Tết Trung thu, mỗi quốc gia đều tổ chức Tết Nguyên đán trong nhiều thế kỷ (mặc dù Nhật Bản đã bãi bỏ Tết Trung thu nhưng họ vẫn ăn mừng Tết Nguyên đán). Vì vậy, họ đều có 12 cung hoàng đạo Trung Quốc nhưng có một vài khúc mắc. Bởi vì họ tuân theo lịch nên họ cũng có cách tính tuổi Đông Á, mặc dù khái niệm đó đang dần biến mất.

main-qimg-6e451cc5678fa707b47811c8cd97c573.webp

Và bởi vì mỗi quốc gia tổ chức Tết Nguyên đán hoặc một nguồn gốc của nó (*khụNhật Bản*), mỗi quốc gia có phong cách phát tiền vào Tết Nguyên đán riêng.

main-qimg-922e0f089e01a286824dbc6a6ffa78db-pjlq

Thư pháp truyền thống của mỗi quốc gia đều bắt nguồn từ thư pháp Trung Quốc.

main-qimg-c6a1dfc0f7fb2325915ae3f17559cf26-pjlq

Mỗi quốc gia cũng có phiên bản nữ nghệ sĩ bán giải trí để kiếm sống (đôi khi bao gồm cả việc bán cơ thể của chính bạn). Họ là Hoa Khôi Trung Quốc (trên cùng bên trái), Dao Nương Việt Nam (trên cùng bên phải), Geisha Nhật Bản (dưới cùng bên trái) và Gisaeng Hàn Quốc (dưới cùng bên phải).

main-qimg-4ee79e9a6894f548fc9c5f2da897985e-pjlq

Sinosphere cũng có truyền thống sử dụng đũa lâu đời hàng thế kỷ, theo phong tục Trung Quốc.

main-qimg-f7b5a034717c35144e37e4e15b53ed78-pjlq

Họ cũng có truyền thống văn hóa trà lâu đời hàng thế kỷ, tất cả đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

main-qimg-2d22c0b1b7642682db40411e7d260aa6-pjlq

Về mặt chính trị, họ đều là một dạng chế độ quân chủ (mặc dù họ đều có chính phủ phong kiến tại một thời điểm, đặc biệt là Nhật Bản) theo mô hình Trung Quốc. Hình ảnh dưới đây minh họa thời trang hoàng gia và hoàng gia của các phi tần và vợ của các Hoàng đế và Vua của các thời kỳ không bị phương Tây hóa cuối cùng.

main-qimg-d9260e5477097406a5576db944002207-pjlq

Ngoài ra, thật trùng hợp, cả 4 quốc gia đều có lịch sử nội chiến giữa 3 sư đoàn. Hình bên dưới minh họa hình ảnh các đội chiến thắng, có tên 3 hạng màu đen và tên các đội chiến thắng màu trắng. Những cuộc nội chiến này được gọi là Thời kỳ Tam Quốc của Trung Quốc (trên cùng bên trái), Cuộc nổi dậy Tây Sơn của Việt Nam (trên cùng bên phải), Thời kỳ Tam Quốc của Triều Tiên (dưới cùng bên trái) và Thời kỳ Sengoku của Nhật Bản (dưới cùng bên phải).

main-qimg-58d29307afc587e59b8c6cd770200389-pjlq


Ngay cả trong thời hiện đại, Sinosphere vẫn tiếp tục ảnh hưởng lẫn nhau và thế giới. Anime có ảnh hưởng đến toàn thế giới, và giờ đây hoạt hình Trung Quốc và Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng của Nhật Bản. Manhwa, Manhua, Manhoa cũng chịu ảnh hưởng của Manga. Jdrama cũng ảnh hưởng đến Kdrama và Cdrama, và Kdrama hiện ảnh hưởng đến Cdrama. Manga và anime tiếp tục là nguồn cảm hứng văn hóa cho phim Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Hallyu ảnh hưởng đến nhạc pop của Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản (những quốc gia ban đầu có ảnh hưởng đến K-pop). Trung Quốc ảnh hưởng đến Hàn Quốc và Việt Nam thông qua các bộ phim Quảng Đông từ Hồng Kông. Tuy nhiên, đáng buồn là Việt Nam vẫn chưa có ảnh hưởng gì cả (bởi vì m theo + thì còn gì là văn hóa , sau giải phóng văn hóa miền nam như thời cách mạng văn hóa của trung quốc đã đốt sách và những phong tục xưa. Tuy vẫn còn số ít còn đến tận hôm nay)

À CÒN NHIỀU THẰNG DƯ LUẬN VIÊN, TINH TRÙNG ĐỎ, BÒ ĐỎ, BÊ HƯỜNG, TIỂU PHẤN HỒNG HAY NÓI NGƯỜI MIỀN NAM SAU VĨ TUYẾN 17 LÀ MỌI MIÊN THÌ ĐỢI NGÀY MAI BỐ LÊN 1 POST CHO CHÚNG MÀY COI. MỖI NGÀY 1 POST LỊCH SỬ KHAI THÔNG KINH SỬ CHO XAMMER :burn_joss_stick:
hay
 
ĐÂY MỚI LÀ NHỮNG THỨ CÁC BẠN BÒ ĐỎ, HỒNG NGƯU, TINH TRÙNG ĐỎ, BÊ HƯỜNG (redcow, redbull, pink calf) NÊN TỰ HÀO CHỨ ĐÉO PHẢI NHỮNG TRẬN ĐÁ BANH, TỰ HÀO DÂN TỘC. CULY XỨ NGƯỜI TRỘM CẮP, LEO RÀO CHUI THÙNG VƯỢT BIÊN. @TrienChjeu
007de3d520ec403fad57920c4bb56db3.webp
ntdvn_lan-man-ve-bo-do.jpg

 
kiếm gái chui chạn
làm như thế này này, easy vĩnh trú
 
làm như thế này này, easy vĩnh trú
đợt đầu tháng 1 tao qua thực tập có 3 tháng mới về tuần trước đi GS25 Của tụi nó , mình lỡ nói tiếng việt có con nhỏ người việt nam chắc qua culy thấy mình nó kêu mình là người việt à. T kêu ừ, mắt nó nhìn t mà t kêu nó thối tiền cho tao cứ hả cái họng ra
 
đợt đầu tháng 1 tao qua thực tập có 3 tháng mới về tuần trước đi GS25 Của tụi nó , mình lỡ nói tiếng việt có con nhỏ người việt nam chắc qua culy thấy mình nó kêu mình là người việt à. T kêu ừ, mắt nó nhìn t mà t kêu nó thối tiền cho tao cứ hả cái họng ra
săn mấy em hàn vùng quê chắc cũng dễ với ngoại hình của mày
 
Top