Tucker Calson phỏng vấn Putin

sao ít thằng vào cmt nhỉ
Đang thua sml đéo biết tương lai Ukraine về đâu làm đéo gì có hứng cmt nữa =)) =))
ĐM mới năm ngoái post lực vãi cặc về đánh Nga
ĐM cả phương tây đánh đéo lại 1 thằng Nga, còn đéo tác động dc vào thằng TQ để nó ngưng bơm cho thằng Nga.
Giờ Mỹ thì còn tạm chứ Âu coi như dặt dẹo mẹ rồi, Nga-Trung nó cứ từ từ mà bơm hàng cho đánh nhau.
Tao mong lúc bom nguyên tử nổ ở Berlin quá =))
 
Đang thua sml đéo biết tương lai Ukraine về đâu làm đéo gì có hứng cmt nữa =)) =))
ĐM mới năm ngoái post lực vãi cặc về đánh Nga
ĐM cả phương tây đánh đéo lại 1 thằng Nga, còn đéo tác động dc vào thằng TQ để nó ngưng bơm cho thằng Nga.
Giờ Mỹ thì còn tạm chứ Âu coi như dặt dẹo mẹ rồi, Nga-Trung nó cứ từ từ mà bơm hàng cho đánh nhau.
Tao mong lúc bom nguyên tử nổ ở Berlin quá =))
tương lai Ukraine đang bị đưa ra để trao đổi mà.
 
Tin hói bóc phốt Mỹ các kiểu mà đéo thấy bọn dân chủ mõm lên tiếng gì nhỉ?
 
Top